"Pomáhám manažerům rozpracovat, vyhodnotit a realizovat nové nápady, identifikovat a řešit slabá místa a zvyšovat efektivitu."

David Ženčák, freelancer

ČS (2012-2013)
Příprava projektu a návrhu jednotného pracovního prostoru pro 3.500 pracovníků poboček
RWE (2009-2012)
Konzultace k automatizaci plánování a řízení práce pro 1.000+ pracovníků
RWE (2010-2012)
Projektové řízení implementace nového GIS zajišťující asset management pro 650 pracovníků
ČEZ (2009)
Konzultace k návrhu metodiky projektového řízení

KB (2009)
Návrh koncepce Business architektury
NESS (2008-2009)
Merge divize Finance společností Logos a Ness, řízení divize
Logos (2007-2008)
Strategický rozvoj společnosti, řízení divize Finance, člen top managementu
KB (2003-2007)
Rozvoj kanálů přímého bankovnictví, návrh řízení portfolia projektů banky
David Ženčák, david.zencak@gmail.com, +420 724 047 641